การตัดสินใจซื้อเครื่องตัดเลเซอร์

การตัดสินใจซื้อเครื่องตัดเลเซอร์-meerakmachine-มีรักแมชชีน

การตัดสินใจซื้อเครื่องตัดเลเซอร์

เวลาที่เราจะซื้ออะไรสักอย่างที่มีราคาแพง เรามักจะคิดแล้วคิดอีกในการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่มีราคาสูง โดยเรามีหลักการในการตัดสินใจซื้อทั้งก่อนซื้อเครื่องและหลังซื้อเครื่องมาฝากกัน เพื่อให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

ก่อนซื้อเครื่อง

1.สอบถามข้อมูลให้ละเอียด
เนื่องจากเครื่องตัดเลเซอร์นั้นมีราคาสูงพอสมควร ผู้ซื้อจึงควรสอบถามข้อมูลก่อนการตัดสินในซื้อ ข้อมูลในการสอบถามมีทั้งเรื่องราคา บริการกลังการขาย ต้นทุน การใช้งานให้ละเอียด และผู้ขายนั้นจะต้องตอบคำถามให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ เนื่องจากอาจจะมีปัญหาตามมาทีหลังได้

2.อย่าเพิ่งสนใจคำโฆษณา
อย่าเพิ่งสนใจในเรื่องของราคาและโปรโมชั่น ผู้ซื้อควรจะไปดูเครื่องด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อป้องกันเสปคที่ไม่ตรง

3.กรณีที่ทำการซื้อไปแล้ว ให้ถ่ายรูปเครื่องที่ทำการทดสอบ
ให้ทำการถ่ายเครื่องที่ทำการทดสอบและเครื่องที่ผู้ขายจะส่งมาให้ในหลายๆ จุด รวมถึง series number เครื่อง เพื่อป้องกันการถูกหลอกหรือย้อมแมวได้

4.ต้องมีหนังสือสัญญาที่เป็นทางการ
ในกรณีที่ทำการสั่งซื้อ อาจจะมีบริการหลังการขาย ให้ระบุด้วยในหนังสือสัญญา

หลังซื้อเครื่อง

1.ปัญหาเครื่อง มักเกิดในช่วง 6 เดือน
มักจะเกิดในช่วง 6 เดือน หลังการส่งมอบ จึงควรให้ผู้ซื้อ ควรหมั่นรักษา ทำนุบำรุงเครื่องอย่างละเอียด

2.อ้างจากหนังสือสัญญา
เมื่อมีปัญหา สามารถอ้างจากหนังสือสัญญา ทั้งด้านเทคนิค หรือการบริการ

3.ทำหนังสือแจ้งโดยตรงต่อ สคบ. ได้
ในกรณีที่มีปัญหาของเครื่อง แต่ผู้ขายไม่รับผิดชอบในการดูแล

 

บริษัท มีรัก เครื่องจักร โลหะแผ่น จำกัด