การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์

การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์

การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์-meerakmachine-มีรักแมชชีน
ในการรักษาตัวเครื่องหรืออุปกรณ์ต่าง ๆที่ดีนั้น อาจจะต้องศึกษาหลักการต่าง ๆ เพื่อการรักษาเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ถูกวิธี โดยเฉพาะเครื่องกลที่มีราคาแพง จึงควรหมั่นรักษาให้ถูกหลักอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้าหากเราไม่สนใจที่จะรักษาก็อาจจะลดอายุการใช้ได้ มีหลักการง่ายในการดูแลเครื่องดังนี้

1.การปัดฝุ่นด้านในเครื่องมือสม่ำเสมอ
ส่วนใหญ่เครื่องเมื่อมีการใช้งานบ่อย ๆ มักจะมีฝุ่นเยอะ ซึ่งเราอาจจะใช้เครื่องดูดฝุ่นในการทำความสะอาดได้ จะทำให้เครื่องตัดใช้งานได้ดีขึ้น

2.ตรวจสอบมุมเครื่องมือบ่อย ๆ
ถ้าในกรณีที่เครื่องตัดเลเซอร์เป็นใยแก้วนำแสง จะเป็นส่วนที่สำคัญ เพราะถ้าเครื่องตัดไม่ได้ดูแลรักษาและตรวจสอบบ่อย ๆ จะทำให้การตัดไม่แม่นยำ

3.ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องต้องมีการหล่อลื่น
เนื่องจากจะมีการทำงานของเฟื่อง อาจจะมีการอุดตันของเฟืองต่างได้ จึงจำเป็นในการทำให้ชิ้นส่วนมีการหล่อลื่นเพื่อประสิทธิภาพของงานและเครื่องที่ดีขึ้น

 

บริษัท มีรัก เครื่องจักร โลหะแผ่น จำกัด