ความรู้พื้นฐานของเครื่องพับโลหะแผ่น

         ความรู้พื้นฐานของเครื่องพับโลหะแผ่น

เครื่องพับโลหะแผ่น (Bending Shear Machine)
เครื่องจักรกลที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับพับโลหะแผ่น  แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ แบบ Brake และแบบ Folder
1. เครื่องพับแบบ Brake เป็นเครื่องพับที่สามารถพับขอบของโลหะแผ่นไม่จำกัดความลึกในการพับจะใช้พับโลหะแผ่นที่มีความลึกมาก ๆ

2. เครื่องพับแบบ Folder เป็นเครื่องพับที่พับขอบได้ลึกไม่มากนัก ใช้สำหรับพับขอบแผ่นโลหะที่มีความลึกไม่มานัก

เครื่องพับ (Cornice Brake)
เป็นเครื่องพับที่สามารถพับแผ่นโลหะได้โดยไม่จำกัดความลึก ปากกดพับ (Top Nosebar) จะทำเป็นชิ้นๆ สามารถพับแผ่นโลหะที่มีความหนาและงานยาว ๆได้เช่นรางน้ำ ท่อ พับเข้าตะเข็บ พับเข้าขอบ

เครื่องพับกล่อง และกระทะ (Box and Pan Brake Bending Machine)
มีส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องคล้ายกับเครื่องพับแบบ Cornice Brake เพียงแต่ใบกดพับ (Top Noseber ) ของเครื่องพับกล่องจะแยกออกเป็นชิ้น ๆ ได้มีความกว้างของปากตั้งแต่ 1,2 ,3 ,4,5,และ 6 ตามลำดับ เราเรียกปากที่แยกออกเป็นชิ้นเหล่านี้ว่า Finger ทำให้สามารถพับขึ้นรูปกล่องทั้ง4 ด้าน

เครื่องพับโลหะแผ่นแบบบาร์โฟลเดอร์ (Bending Sheet Metal on a Bar Folder)
เป็นเครื่องพับทำงานได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็ว สามารถพับงานจำนวนมาก ๆ ได้โดยไม่ต้องร่างแบบ อาศัยตัวปรับระยะพับ ทำให้ไม่สามารถพับขอบงานลึก ๆ ได้ จึงเหมาะสำหรับพับขอบงานแคบ ๆ ได้