ประวัติความเป็นมาของเครื่องจักร CNC

ประวัติความเป็นมาของเครื่องจักร CNC-Meerakmachine-มีรักแมชชีน

เครื่องจักร CNC เป็นเครื่องที่พัฒนามาจากเครื่องจักร NC เครื่องแรกถูกสร้างขึ้นไม่นานหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ในขณะนั้นบริษัทพาร์สันส์ เวอร์กของนายจอร์น พาร์สัน (John Parsons) เป็นบริษัทที่สามารถผลิตใบพัดเฮลิคอบเตอร์ได้ดีและรวดเร็ว โดยใช้เทคนิคการผลิตด้วย “ตัวเลข” ผลิตเทมเพรท เทคนิคการผลิตด้วยตัวเลข คือ การใช้เครื่องกัดเจาะรูตามตำแหน่งที่กำหนดไว้เป็นรูปร่างที่ต้องการคร่าวๆ จากนั้นจึงใช้คนแต่งให้ละเอียดอีกครั้ง

 

นายบิล สตอท (Bill Stout) วิศวกรของบริษัทพาร์สันส์ เวอร์ก ได้พัฒนาเทคนิคนี้โดยเขียนชุดคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานด้านบัญชีในขณะนั้นคำนวณเพิ่มจุดเจาะจาก 17 จุดเป็น 200 จุดและใช้คนงานสองคนบังคับแกนของเครื่อง กัดคนละแกนให้เคลื่อนที่ไปตามตารางที่สร้างขึ้นเพื่อเจาะรูตามตำแหน่งทั้ง 200 จุด ด้วยวิธีนี้เองที่ทำให้เวลาที่ใช้ในการแต่งละเอียดแผ่นเทมเพรทลดลงอย่างมากและแผ่นเทมเพรทที่ได้ก็มีความเที่ยงตรงสูง

 

ต่อมาบริษัทได้รับการติดต่อจากกองทัพอากาศสหรัฐให้ผลิตปีกเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีความซับซ้อน ที่เทคนิคการผลิตในสมัยนั้น (ช่วง ค.ศ.1940) จะทำได้ บริษัทจึงเสนอให้สร้างเครื่องกัดที่ใช้เซอโวมอเตอร์ควบคุมแกนทั้งสามแกน ทางกองทัพตอบตกลง “การสร้างเครื่องจักร NC  เครื่องแรกจึงเริ่มขึ้น” บริษัทแบ่งงานออกเป็นสามส่วน โดยมีบริษัทซินเดอร์ (Snyder Corporation) ผลิตตัวเครื่อง บริษัทIBM ผลิตเครื่องอ่านเทปเจาะรู และห้องวิจัยด้านกลไกเซอโวของ MIT (Servo Mechanisms Laboratory of the Massachusetts Institute of Technology) ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับกลไกเซอโว

 

ในขณะเดียวกันนั้นวิศวกรของบริษัท General Motor ได้ติดอุปกรณ์จับตำแหน่งและกลไกเซอโวเข้ากับเครื่องกลึง ทำให้เครื่องกลึงสามารถบันทึกตำแหน่งในการเดินเครื่องผลิตงานด้วยคนในครั้งแรก จากนั้นจึงสามารถป้อนข้อมูลที่บันทึกกลับให้กลไกเซอโวเดินเครื่องผลิตงานชิ้นต่อไป

 

กองทัพอากาศเลือกที่จะสนับสนุนวิธีของพาร์สันส์ เนื่องจากสามารถสร้างงานที่มีความซับซ้อนสูงกว่าโดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณและยังลดปัญหาการหยุดชงักของการผลิตเนื่องจากการนัดหยุดงานของคนงานอีกด้วย ในเดือนกันยายน ปีค.ศ. 1952 บริษัทMIT เปิดแสดงสาธิตเครื่องจักร NC เครื่องแรกของโลก

จอร์น พาร์สันส์ เสียชีวิตเมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน ปีค.ศ. 2007 มีอายุรวม 93 ปี

  • ปี 1947 จอร์น พาร์สันส์เริ่มทดลองใช้ระบบการผลิตด้วยตัวเลข
  • ปี 1949 จอร์น พาร์สันส์ เซ็นสัญญากับกองทัพอากาศสหรัฐเพื่อสร้างเครื่องจักร
  • ปี 1952 บริษัท MIT สาทิตเครื่องจักร NC ครั้งแรก โดยการกัดงานที่ดอกกัดมีการเคลื่อนที่ ในสองแกนพร้อมกัน
  • ปี 1955 มีการจัดแสดงเครื่องจักร NC ติดตั้งลงในสายการผลิตเป็นเครื่องแรก
  • ปี 1957 เครื่องจักร NC ติดตั้งลงในสายการผลิตเป็นเครื่องแรก
  • ปี 2007 จอร์น พาร์สันส์ เสียชีวิต เครื่องจักร NC ได้รับการพัฒนาเป็นเครื่องแรก CNC และมีการใช้งานแพร่หลาย

ขอบคุณแหล่งที่มา : Star-circuit.com