สต๊อกของที่โกดังญีปุ่น

สต๊อกของที่โกดังญีปุ่น เครื่องจักรทุกตัวผ่านการตรวจสอบจากทางช่างเทคนิค ก่อนที่จะนำเครื่องจักรมาขายทอดสู่ตลาด

เครื่องทุกตัวจะผ่านการทดสอบจากช่างเทคนิคมาก่อนแล้ว จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจักรทุกตัวใช้งานได้คุ้มราคาแน่นอน