สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนนำเครื่องจักรเข้าโรงงาน

การติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ไม่ว่าจะสำหรับสายการผลิตใหม่เอี่ยม หรือสายการผลิตที่มีอยู่เดิม การศึกษามีเตรียมตัวถือเป็นเรื่องที่ดี ขั้นแรก ต้องแน่ใจว่าได้ปรึกษากับซัพพลายเออร์ก่อนที่จะเตรียมการติดตั้ง เพราะเขาอาจจะมีข้อมูลที่มีผลต่อการเตรียมงาน การจัดส่งเครื่องจักร รวมทั้งให้ข้อแนะนำว่าเราควรเตรียมอะไรบ้าง โดยสามารถสรุปสิ่งที่ต้องทราบเป็นลำดับได้ดังนี้

– จัดวางเครื่องจักร ใกล้ทางออก มีทางเดินกว้างขวางเพียงพอ
– พื้นที่ตั้งเครื่องจักรต้องมั่นคงและยึดแน่นกับพื้น
– พื้นที่จัดวางเครื่องจักรมีการระบายอากาศและการขจัดกลิ่นควันและไอพิษ
– มีระบบป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง
– ความดังของเสียงจากเครื่องจักรกล ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
– ความร้อนจากเครื่องจักรกล หรือ แหล่งความร้อน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
– จัดวางเครื่องจักรกลมีแสงสว่างที่เหมาะสม และใกล้แหล่งแสงสว่างธรรมชาติ
– มีพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่แก่งานซ่อมบำรุง

 

เพียงเท่านี้เมื่อได้ข้อมูลที่กล่าวมาแล้ว เราก็จะสามารถจัดเตรียมพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องจักรได้อย่างง่ายดาย แถมช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้ซัพพลายเออร์วางตำแหน่งของเครื่องจักรใหม่ได้อีกด้วย