ชื่อบริษัท : หจก.นิธิกร ฯ
รายละเอียดธุรกิจ : รับตัดเลเซอร์
– เหล็ก สแตนเลส ไม้ อลูมิเนียม พลาสติก
– บริการ รถเฮียบ รถเครน
ที่อยู่ : หจก.นิธิกรฯ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทรศัพท์ : 081-8531816
Fax : 044-311226
Line : 0818531816
E-mail : ntk_engineering@hotmail.com
เว็บไซต์ :  –