เครื่องจักร “หัวใจของการผลิต”

เครื่องจักรหัวใจการผลิต-Meerakmachine-มีรักแมชชีน

 

เทคโนโลยีในทุกวันนี้ มีการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาไปไม่หยุดหยั้ง มีบทบาทมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อีกทั้งยังผลักดันให้เกิดการแข่งขันในภาคการผลิตของประเทศต่างๆอีกด้วย

เพราะฉะนั้นแล้ว เครื่องจักร เปรียบเสมือน หัวใจของการผลิต การผลิตสามารถใช้ 

แก้ปัญหาการผลิต ทดแทนแรงงาน หรือแม้แต่ การลดต้นทุนการผลิต

 

 

ประโยชน์ของการนำเครื่องจักรต่างประเทศมาใช้ คือ  การใช้ยุทธศาสตร์ในการดูดซับเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่แฝงอยู่ในเครื่องจักรนำเข้า

โดยผ่านทางบุคลากรไทย

 

ด้วย

กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยอย่างสร้างสรรค์ (Innovative Reverse Engineering)

หรือ

กระบวนการวิศวกรรมก้าวกระโดด (Fast Forward Engineering)

“เป็นกระบวนการสร้างคุณค่าทางวิศวกรรมให้เกิดเป็นเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์”

และ

วิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation Engineering)

“เน้นการพัฒนาในด้านการออกแบบใหม่”

 

ที่มา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย http://www.thai-machinery.or.th