เครื่องตัดเลเซอร์ (Laser)

เครื่องตัดเลเซอร์ (Laser)
เลเซอร์เป็นการตัดโดยใช้พลังงานความร้อนเหมือนกับการตัดด้วยพลาสม่า แต่กระบวนการผลิตพลังงานที่นำมาใช้นั้นตัดต่างกัน ทำให้เปลวที่ใช้ในการตัดนั้น เล็กและแคบกว่าพลาสม่า ส่งผลให้ร่องตัดมีขนาดเล็ก
ข้อเสียคือ มีข้อจำกัดเรื่องความหนา โดยเครื่องที่อาจจะมีกำลังวัตต์สูงถึง 4000 ขึ้นไป ถึงจะตัดสเตนเลสได้ประมาณ 15mm และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ ตั้งแต่ราคาเครื่องตัดเลเซอร์รวมไปถึง แก๊ส หัวนอซเซิล และวัสดุต่างๆ การตัดเลเซอร์จึงเหมาะกับงานบาง ที่ต้องการความละเอียดสูง โดยมีความคลาดเคลื่อนเพียง +/-0.15mm ไม่เกิน แต่ถ้าเกิน การตัดงานออกมานั้นจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการ ( ไม่สวย )
เราควรคำนึงถึงการเลือกโลหะแผ่นที่มีขนาดที่เหมาะสมกับเครื่องตัดเลเซอร์ นั่นๆ