เราสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า


เราสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า โดยการพามาดูเครื่องที่เราขายไปแล้วเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เราพาลูกค้าเยี่ยมชมเครื่องมือ 2 ที่ทางเราได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วและใช้งานมาแล้วถึง 6 ปี อีกทั้งยังได้ทราบข้อเท็จจริงของเครื่องมือ 2 จากผู้ใช้งานจริงอีกด้วยครับ