5 ขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยในงานเครื่องจักร

เครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร คือ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบหรือติดตั้งไว้บริเวณที่อาจเป็นอันตรายของเครื่องจักรเพื่อช่วยป้องกันอันตรายให้แก่บุคคลที่ควบคุมหรืออยู่ใกล้ในบริเวณเครื่องจักร

แนวทางในการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในงานเครื่องจักรมี 5 ขั้นตอน

5ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในงานเครื่องจักร-meerakmachine-มีรักแมชชีน